Users Online

User Activity
Guest
Калькулятор химических реакций H3BiO3 + Zn(OH)2 = Zn3(BiO3)2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций H3PO4 + K2S = K3PO4 + H2S
Guest
Калькулятор химических реакций ZnCl2 + CaCO3 = CaCl2 + ZnCO3
Guest
Cloro (Cl)
Guest
Balanceador de Ecuaciones Químicas KMnO4 + MnO2 + NaOH = K2MnO4 + Na2MnO4 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Ne + H2O = NeO + H2
Guest
Limiting Reagent Calculator
Guest
Калькулятор химических реакций KCl + ZnSO4 = K2SO4 + ZnCl2
Guest
Калькулятор химических реакций NO2 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O + Ca(NO2)2
Guest
Chemical Equation Balancer Li2CO3 + CaCl2 = LiCl + CaCO3
Guest
Chemical Equation Balancer Cu5O = Cu + O2
Guest
Chemical Equation Balancer Zn + CoCl2 = ZnCl2 + Co
Guest
Калькулятор химических реакций KCl + Zn = ZnCl2 + K
Guest
Chemical Equation Balancer Ca(OH)2 + Al2(SO4)3 = CaSO4 + Al(OH)3
Guest
BrF Bond Polarity
Guest
Cr(NH3)6(NO3)3 Jisim Molar
Guest
Калькулятор химических реакций NaHCO3 + Ba(OH)2 = BaCO3 + Na2CO3 + H2O
Guest
Equação de Balanço Químico H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer (CH3)3N + H2O = (CH3)3NH + OH
Guest
Калькулятор химических реакций AlCl3 + Zn(OH)2 = ZnCl2 + Al(OH)3
Guest
Chemical Equation Balancer KI + NaOH + KMnO4 + H2O = I2 + MnO2 + KOH + Na2O
Guest
Калькулятор химических реакций NaIO3 + SO2 + NaOH = I2 + Na2SO4 + H2O
Guest
Calculadora de fórmulas empíricas (N=0.07% O=18.1%)
Guest
Chemical Equation Balancer Ca + C20H12N3O7SNa = CaC20H12N3O7SNa
Guest
Калькулятор химических реакций LiOH + K2SO4 = Li2SO4 + KOH
Guest
Калькулятор химических реакций CH3COOH + K2SO4 = CH3COOK + H2SO4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học P + Cl = PCl5
Guest
Калькулятор химических реакций CaCl2 + NH4OH = Ca(OH)2 + NH4Cl
Guest
Chemical Equation Balancer K2Cr2O7 + H2C2O4 = K(Cr(C2O4)2(H2O)2) + CO2 + H2O
Guest
Magnesio (Mg)
Guest
Калькулятор химических реакций NaOH + FeSO4 = Na2SO4 + Fe(OH)2
Guest
Fe(Fe(SCN)6) الكتلة المولية
Guest
Cesium (Cs)
Guest
Калькулятор химических реакций FeCl3 + HOH = Fe(OH)3 + HCl
Guest
Balanceador de Ecuaciones Químicas
Guest
Chemical Equation Balancer Al2(SO4)3 + Li3PO4 = AlPO4 + Li2SO4
Guest
Chemical Equation Balancer HClO3 + NaOH = NaClO3 + H2O
Guest
Limiting Reagent Calculator
Guest
Калькулятор химических реакций C2H4 + HCL = C2H5CL
Guest
NH4C2H3O3 Molar Mass
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
Guest
Cd - Cadmium Khối lượng mol
Guest
Pengimbang Persamaan Kimia C6H5OH + CHCl3 + NaOH = C6H4OH(CHO) + NaCl + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học FeCl3 + K4(Fe(CN)6) = KCl + KFe(Fe(CN)6)
Guest
Калькулятор химических реакций MgCl2 + Na2SO4 = MgSO4 + NaCl
Guest
Chemical Equation Balancer H2C2O2 + NaOH = Na2C2O4 + H20
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Ca + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2
Guest
Калькулятор химических реакций Al + S = Al2S3
Guest
Калькулятор химических реакций CH3CH2COOH + Cl2 = CH3CH2COOCl + H2
Guest
Chemical Equation Balancer C3H4 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций NaSo4 + HNo3 = NaNo3 + HSo4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Cu + O2 + HCl = CuCl2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C3H8 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Elementos, productos químicos y química
Guest
Chemical Equation Balancer Ca(NO3)2 + KIO3 = Ca(IO3)2 + KNO3
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học CH3COOH + C2H5NH2 = CH3COC2H5NH + H2O
Guest
Balanceador de Ecuaciones Químicas
Guest
Balanceador de Ecuaciones Químicas Na2CO3 + SnCl2 = SnCO3 + NaCl
Guest
Bromine (Br)
Guest
KH2SO4 Молярная масса
Guest
Калькулятор химических реакций Na2SiO3 + KOH = K2SiO3 + NaOH
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học (NH4)3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + NH3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Li2CO3 + CaCl2 = LiCl + CaCO3
Guest
Chemical Equation Balancer FeSO3 = Fe + Fe2(SO3)3
Guest
Калькулятор химических реакций CaCl2 + ZnCO3 = ZnCl2 + CaCO3
Guest
Chemical Equation Balancer Zn(HCO3)2 + Sc(CN)3 = Zn(CN)2 + Sc(HCO3)3
Guest
Калькулятор химических реакций Ca(OH)2 + HCe = CaCe2 + H2O
Guest
Significant Figures For 0.075
Guest
Калькулятор химических реакций AlCl3 + Fe(OH)2 = Al(OH)3 + FeCl2
Guest
Chemical Equation Balancer H2C2O4 + NH3 = C2O4 + NH4
Guest
Chemical Equation Balancer HC2H3O2 + LiHSO3 = H2O + CO2 + LiCH3SO2
Guest
Pengimbang Persamaan Kimia C6H6 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Ba + H3PO4 = Ba3(PO4)2 + H2
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Pengimbang Persamaan Kimia Cr2(SO4)3 + NH4OH = Cr(OH)3 + (NH4)2SO4
Guest
Zirconium (Zr)
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
HSbO2 Masa molar
Guest
Калькулятор химических реакций Cu(NO3)2 + Al2(SO4)3 = CuSO4 + Al(NO3)3
Guest
Chemical Equation Balancer Ni(NO3)2 + Na2SO4 = NiSO4 + NaNO3
Guest
Chemical Equation Balancer Co + Al(NO3)3 = Co(NO3)2 + Al
Guest
Chemical Equation Balancer N2 + O2 = NO
Guest
Estequiometría de las Reacciones Químicas Bi2S3 + O2 = Bi2O3 + SO2
Guest
Chemical Equation Balancer NaC2H3O2 + H2SO4 = H2C2H3O2 + NaSO4
Guest
Chemical Equation Balancer Ba(NO3)2 + NH4Cl = BaCl2 + NH4NO3
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Significant Figures For 2.0e-5
Guest
Калькулятор химических реакций H3PO4 + Ra(OH)2 = Ra3(PO4)2 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7
Guest
Калькулятор химических реакций MgCO3 + HCl = MgCl2 + H2CO3
Guest
Калькулятор химических реакций FeSO4 + HNO3 = Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + H2O + NO
Guest
Chemical Equation Balancer Cu(NO3)2 + K3PO4 = Cu3(PO4)2 + KNO3
Guest
Chemical Equation Balancer
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học NaNO3 + KOH = KNO3 + NaOH
Guest
Chemical Equation Balancer Cu(NO3)2 + NaCrO4 = CuCrO4 + Na(NO3)2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C2H5NH2 + O2 = CO2 + H2O + N2
Guest
Pengimbang Persamaan Kimia ClO3{-} + As2S3 + H2O = Cl{-} + H2AsO4{-} + SO4{2-} + H{+}
Guest
Chemical Equation Balancer C8H16 + H2O = CH3OH
Guest
Chemical Equation Balancer SO3 + H2O = H2SO4
Guest
Chemical Equation Balancer CuSO4 = CuO + SO3
Guest
Empirical Formula Calculator (Cl=85.13% P=14.87%)
Guest
Chemical Equation Balancer NO + O2 + H2O = HNO3
Guest
Chemical Equation Balancer Na + I2 = NaI
Guest
Калькулятор химических реакций MnCl2 + AgNO3 = Mn(NO3)2 + AgCl
Guest
Limiting Reagent H2 + Br2 = HBr
Guest
Chemical Equation Balancer CuSO4 + Mg(NO3)2 = Cu(NO3)2 + MgSO4
Guest
Калькулятор химических реакций Na2S + KMnO4 + H2O = S + MnO2 + NaOH + KOH
Guest
Pengimbang Persamaan Kimia P4 + Cl2 = PCl3
Guest
Chemical Equation Balancer AgNO3 + CuCl2 = AgCl + Cu(NO3)2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học (NH4)3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + NH3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CuS2 + O2 = CuO2 + SO2
Guest
Калькулятор химических реакций AlCl3 + Fe(OH)2 = Al(OH)3 + FeCl2
Guest
Калькулятор химических реакций Na2O2 + H2SO4 + KJ = Na2SO4 + J2 + K2SO4 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer BrO3 + H2 + MnO2 + H2O = Br + MnO4 + H2
Guest
균형 화학 방정식 계산기 H3BO3 + H2O = H2BO3 + H3O
Guest
Калькулятор химических реакций H3PO4 + Ra(OH)2 = Ra3(PO4)2 + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học NaHSO4 + BaCO3 = Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer KClO3 + P4 = P4O10 + KCl
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Chemical Equation Balancer Mg(OH)2 + H3PO3 = Mg3(PO3)2 + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Al(OH)3 + HNO3 = Al(NO3)3 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer C16H34 + O2 = H2O + CO2
Guest
Chemical Equation Balancer NO2 + H2O = HNO3 + NO
Guest
Калькулятор химических реакций MgCl2 + NaOH = Mg(OH)2 + NaCl
Guest
Elements, Chemicals and Chemistry
Guest
Калькулятор химических реакций Ca(OH)2 + BaO = CaO + Ba(OH)2
Guest
Balanceador de Ecuaciones Químicas Cr2O3 + H2 = Cr2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Ba + NaOh = Ba(Oh)2 + Na
Guest
Chemical Equation Balancer CuSO4 + AgNO3 = Ag2SO4 + Cu(NO3)2
Guest
Chemical Equation Balancer SO2 + H2 = H2S + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer CH3COONa + C2H5Cl = CH3COOC2H5 + NaCl
Guest
Balanceador de Ecuaciones Químicas NAOH + Ci2 = NACi + NACiO + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học AgOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + AgCl
Guest
Калькулятор химических реакций CuI + Na2S2O3 = Na3(Cu(S2O3)2) + NaI
Guest
Balanceador de Ecuaciones Químicas
Guest
Estaño (Sn)
Guest
Actínio (Ac)
Guest
Chemical Equation Balancer C3H8 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций K + HCl = KCl + H2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học HCOOH + AgNO3 + NH3 = Ag + NH4NO3 + CO2
Guest
Chemical Equation Balancer NH3 + O2 = N2 + H2O